adwokat łódź

Komornik pełni w państwie bardzo ważną funkcję – mianowicie jest „windykatorem” wyroków i kar zasądzonych przez sąd. Kiedy jednak osoba, prosząca o pomoc komornika sądowego, jest zmuszona mu zapłacić i za co konkretnie ponosimy w tym przypadku opłaty? Co ciekawe, komornik nie pobiera od nas żadnych pieniędzy ani za samo wszczęcie postępowania, ani za odebrany skazanemu majątek. Jeśli uda mu się ściągnąć dług, to pieniądze pobiera, ale od dłużnika – najczęściej jest to kwota wynosząca 15% od należności zasądzonej przez odpowiedzialnego za sprawę sędziego. W przypadku bardziej szczegółowych pytań związanych z prawem, powinien o sprawie dowiedzieć się Radca prawny Bolesławiec – dzięki czemu uzyskamy profesjonalną pomoc.

Za co w takim razie musi zapłacić osoba korzystająca z usług komornika? Jedną z opłat, które komornik pobiera w ramach toczonego postępowania, jest opłacenie biegłych pomagających przy sprawie. Ponosimy także wszelkie koszty związane z korespondencją związana z toczącą się sprawą. Mało tego, jeśli pieniądze z długu są nam przelewane, to ponosimy także opłatę za przelew.

Komornikowi sądowemu płaci się także za przemieszczenie na miejsce egzekucji sądowej czy przechowywanie zajętych ruchomości.