zajęcie komornicze adwokat warszawa prawo karne

Komornikiem może być tylko osoba, która ukończył studia prawnicze.

Wiąże się to tym, że na mocy polskiego prawa ma ona bardzo szeroki zakres obowiązków i władzę, które ogranicza jest właściwie tylko i wyłącznie przez związana z komornikami ustawę i poszczególne orzeczenia sędziowskiego.

Można więc rzec, że komornik ma właściwie uprawnienia związane z władzą sądowniczą.

Co wchodzi w poczet jego zadań? Przede wszystkim komornik sądowy wykonuje zadania, które są zlecane mu przez sąd, w szczególności przez sędziego rejonowego, któremu podlega.

Zazwyczaj są to zadania związane z roszczeniami pieniężnymi oraz tymi niepieniężnymi, które sąd nałożył na poszczególne osoby.

Komornik sądowy sporządza także spis inwentarza, w gospodarstwie, w którym musi interweniować.

Sporządza protokół o stanie faktycznym majątku skazanego, co ułatwia egzekucję wyroku.

Jednocześnie w ramach zadań komornika znajduje się także osobiste doręczanie powiadomień związanych z decyzjami sądów.