Jakie są zadania komornika sądowego?

Paweł Wróblewski adwokat Gorzów Wielkopolski ul. Słowiańska 57

Komornikiem może być tylko osoba, która ukończył studia prawnicze.

Wiąże się to tym, że na mocy polskiego prawa ma ona bardzo szeroki zakres obowiązków i władzę, które ogranicza jest właściwie tylko i wyłącznie przez związana z komornikami ustawę i poszczególne orzeczenia sędziowskiego.

Można więc rzec, że komornik ma właściwie uprawnienia związane z władzą sądowniczą.

Co wchodzi w poczet jego zadań? Przede wszystkim komornik sądowy wykonuje zadania, które są zlecane mu przez sąd, w szczególności przez sędziego rejonowego, któremu podlega.

Zazwyczaj są to zadania związane z roszczeniami pieniężnymi oraz tymi niepieniężnymi, które sąd nałożył na poszczególne osoby.

Komornik sądowy sporządza także spis inwentarza, w gospodarstwie, w którym musi interweniować.

Sporządza protokół o stanie faktycznym majątku skazanego, co ułatwia egzekucję wyroku.

Jednocześnie w ramach zadań komornika znajduje się także osobiste doręczanie powiadomień związanych z decyzjami sądów.

www.klausmusic.pl