komornicy rzeszów Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.

Komornik sądowy to bardzo odpowiedzialna funkcja i nie może zostać nim pierwsza lepsza osoba aplikująca na to stanowisko.

Aby zostać komornikiem sądowym trzeba spełnić szereg wymagań, które są niezbędne, aby pracować jako ten konkretny funkcjonariusz publiczny.

Przede wszystkim, komornikiem może zostać tylko osoba, która ma obywatelstwo polskie.

Tak więc często czynnik pochodzenia odgrywa tutaj kluczową rolę.

Jednocześnie powinna być to osoba o nieposzlakowanej opinii.

Oznacza to, że kandydat na komornika nie tylko nigdy nie powinien być w więzieniu czy areszcie, ale także nie mieć w swojej kartotece kary grzywny wymierzonej przez sąd za wykroczenia czy przestępstwa.

Aby być komornikiem sądowym, trzeba mieć trochę doświadczenia życiowego, przynajmniej według polskiego prawa, tak więc można ubiegać się o to stanowisko dopiero po ukończeniu 26 lat. To odpowiedni wiek, jaki powinien mieć nadzorca sądowy.

Wszystkie prawa i obowiązki komorników uregulowane są w ustawie z sierpnia 1997 roku, nazwanej ustawą o komornikach i egzekucji.

Tam znaleźć można wszelkie wymagania, jakie musi spełnić idealny kandydat.

www.hppskoki.pl