https://www.komornik-tomczak.pl/ Prawo cywilne, Środa Wielkopolska, adwokat Michał Zając

Komornik sądowy to bardzo trudny zawód. Przez to, że związany jest z egzekucją długów, często kojarzony jest negatywnie i osoby pełniące tę funkcję są darzone małą sympatią przez ogół społeczeństwa, nawet jeśli wykonują bardzo ważne zadania.

Dlatego też w kancelariach komorniczych mogą pracować tylko osoby silne psychicznie, a także przestrzegające kodeksu etyki zawodowej komorników. Taki kodeks z pewnością ma na celu także ocieplenie wizerunku komorników, utożsamianych w Polsce ze swego rodzaju legalnymi windykatorami.

Dlatego też w kodeksie jest wiele punktów, które mają przybliżyć komornika społeczeństwu. Do tego grona możemy zaliczyć chociażby obowiązek o ciągłym informowaniu wierzyciela co do postępów w odzyskiwaniu długów.

Same przekazywanie odzyskanych środków na czas, to także bardzo ważna cecha dla komornika związana z terminowością działań. Dodatkowo komornika obowiązuje według kodeksu także tajemnica zawodowa, więc nie powinien on informować nikogo postronnego o okolicznościach prowadzonej sprawy.