http://smart-bhp.pl/

W Polsce jest wielu funkcjonariusz publicznych, ale o wielu z nich nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego warto sobie zadać pytanie – kto w naszym kraju wliczany jest w poczet funkcjonariuszy publicznych? Co wydaje się dość logiczne, do grona funkcjonariuszy publicznych zaliczymy właściwie wszystkie osoby związane z władzami państwowymi.

Do tego grona możemy wliczyć chociażby prezydenta, senatorów czy posłów Parlamentu Europejskiego. Funkcjonariuszami publicznymi są także osoby, które mają prawnicze wykształcenie i wykonują zadania związane z sądownictwem.

W tym groni są – sędzia, notariusz, dobry adwokat katowice i radca prawny, ale także rzadko wspominani komornicy sądowi. Za funkcjonariuszy publicznych uważani są także ludzie, którzy pełnią czynną służbę wojskową.

Są oni bardzo ważnymi postaciami dla obrony narodowej państwa Polskiego, stąd też ich obecność w gronie funkcjonariuszy publicznych. Tyczy się to także pracowników związanych ze służbą więzienną.