https://gierczycka.pl/porady-prawne-katowice http://smart-bhp.pl/

Każdy komornik podlega po sąd rejonowy znajdujący się w pobliżu jego terytorium działań i wykonuje swoje zadania na mocy poleceń sędziego. Jednak jego zadania, obowiązki i prawa są ściśle określone w polskim prawie i w poszczególnych ustawach czy orzeczeniach sędziowskich.

Co zalicza się do listy zadań tychże funkcjonariusz publicznych? Przede wszystkim, jego głównym zadaniem jest wykonywanie poleceń sądów rejonowych w kwestii egzekucji ruchomości oraz nieruchomości. To jest celem właściwym pracy komorników sądowych i z tym są głównie utożsamiani.

Jeśli wierzyciel ma problemy z odzyskaniem długu, to zwraca się do komornika sądowego. I tutaj objawia się kolejne jego zadanie – na wyraźną prośbę wierzyciela ma obowiązek „przeszukać” majątek osoby zadłużonej.

Ważnym zadaniem komornika jest także bez wątpienia zabezpieczenie spadku. To właśnie ten funkcjonariusz publiczny dba o to, aby pozostał on w żaden sposób nienaruszony.