www.galeriaprzydasie.org znajdź prawnika w bydgoszczy

Nie jest łatwo zostać komornikiem sądowym. Przynajmniej nie w Polsce.

Choć na pierwszy rzut oka to zawód znienawidzony przez naszych rodaków, to jednocześnie jest to posada o wysokiej płacy i dodatkowo czyniąca komornika funkcjonariuszem publicznym. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc kandydować na komornika sądowego? Komornik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Tak więc nie może być osobą częściowo ubezwłasnowolnioną czy też nieletnią, mało tego, według polskiego prawa musi mieć ukończone co najmniej 26 lat. Ważnym elementem jest także zaświadczenie o niekaralności.

Osoby, które zostały ukarane chociażby grzywną przez sąd rejonowy, mogą mieć już z takim papierkiem problem. Dlatego też, jeśli ktoś chce zostać komornikiem, powinien trzymać się dala od kłopotów z prawem.

Jakikolwiek rodzaj przestępstwa, także skarbowego, przekreśla szansa na karierę w zawodzie komornika sądowego. Mało tego, nie można być nawet podejrzanym o takie przestępstwo – nie musi na nas ciążyć pełnomocny wyrok.