odpowiedź na pozew

Zwyczaje i tradycje pozwalają nam budować naszą tożsamość. Sprawiają, że czujemy jedność z innymi ludźmi, nawet jeśli pod względem krwi nie jesteśmy z nimi spokrewnieni. To właśnie powoduje, że im lepiej je znamy, im lepiej potrafimy je odwzorować, tym lepiej będziemy się czuli w otoczeniu ludzi, dla których ważne są te same zwyczaje i tradycje. Oczywiście one się zmieniają. Niektóre zanikają, pojawiają się nowe, a jeszcze inne podlegają mniejszej lub większej modyfikacji. Nie mniej, jeśli będziemy posiadali sporą wiedzę na temat tych zwyczajów i tradycji, to łatwiej będzie nam powiedzieć skąd się wywodzimy i jeszcze łatwiej będzie nam nawiązać kontakt z osobami, które wywodzą się z tej samej kultury.

Różnego rodzaj opracowania

Z pewnością warto tutaj powiedzieć o tym, że w przypadku zwyczajów i tradycji mamy różnego rodzaju opracowania. Możemy sięgać po książki, które opisują jak to wyglądało dawniej, jak dane zwyczaje i tradycje były kultywowane kilkaset lat temu. Wówczas sami będziemy mogli spróbować powiedzieć co się zmieniło i w jakim zakresie. Co więcej, jeśli będziemy sięgali po takie opracowania, będziemy mogli poznać genezę różnych zwyczajów i tradycji, dowiedzieć się, dlaczego coś było robione w taki, a nie inny sposób.

Niektóre rzeczy staną się dla nas wówczas bardziej zrozumiałe, a jeśli my sami podtrzymujemy dane zwyczaje i tradycje, to będziemy to robić bardziej świadomie, z większym poszanowaniem dla przodków, bo po prostu będziemy lepiej to wszystko rozumieli. Można również sięgnąć po takie opracowania, które porównują to co było z tym co jest, a więc w jednym miejscu będziemy mieli uchwycone wszystkie te zmiany. To ważne, bo nawet jeśli pochodzimy z jednego kraju i te zwyczaje oraz tradycje są podobne, to jednak może się okazać, że ich obchodzenie w poszczególnych rejonach może się między sobą różnić. Może to co wydawało nam się inne, odmienne i niepowiązane ze sobą, tak naprawdę będzie pochodziło od tych samych zwyczajów, które na przestrzeni lat uległy zmodyfikowaniu?

Odpowiednie miejsca

Ale książki to nie wszystko. Warto wybierać na wycieczki takie miejsca, w których będziemy mogli się więcej dowiedzieć o tych zwyczajach i tradycjach. Są muzea, w których będziemy mogli zobaczyć jak żyli ludzie, którzy na tych terenach mieszkali setki lat przed nami. Jakie mieli domy, jak były one wyposażone, jakie były wówczas zwyczaje i tradycje. W niektórych takich miejscach będziemy mogli wszystkiego dotknąć, wcielić się nawet w ludzi z tamtych lat, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie nam sobie wyobrazić jak to wyglądało i dlaczego niektóre zwyczaje oraz tradycje były dla nich takie ważne. Warto zobaczyć jak to wszystko wyglądało, jakie zwyczaje i tradycje przetrwały do naszych czasów, które zostały w jakiś sposób zmienione, a które całkowicie zanikły. Może wówczas poczujemy większą więź z naszymi przodkami?.