www.bieg-pastow.pl Prawnik budowlany bydgoszcz

Równie tajemniczy jaki sami komornicy, jest także Krajowa Rada Komornicza i działania w niej podejmowane.

Właściwie mało kto, poza osobami związanymi z zawodem komornika sądowego, orientują się w ogóle w jej istnieniu.

Tymczasem horyzonty trzeba poszerzać i warto zdobywać podstawową wiedzę w każdej dziedzinie życia – tak więc czym jest Krajowa Rada Komornicza, czym się zajmuje? Na ogół przyjmuje się, że kontrolę nad pracą poszczególnych komorników mają prezesi sadów oraz osobiście minister sprawiedliwości.

Tymczasem Krajowa Rada Komornicza sprawuje dodatkową kontrolę, niezależną od wcześniej wymienionych organów.

KRK wyznacza spośród komorników wizytatorów, którzy nadzorują wyznaczoną im kancelarię komorniczą.

Według Krajowej Rady Komorniczej – każda kancelaria komornicza powinna być skontrolowana chociaż raz w ciągu trzech lat.

Co jest sprawdzane podczas takiej wizytacji? Przede wszystkim wszelkie cechy kluczowe dla sprawnego działania kancelarii komorniczej, czyli rzetelność, terminowość, a także skuteczność egzekwowania długów.

http://www.ckkp.pl/

Radca prawny Bolesławiec