www.3deko.waw.pl Kancelaria Komornicza Poznań

Wiele jest w Polsce zawodów docenianych, ale równie wiele takich, których nasi rodacy nienawidzą. Wydaje się, że w czołówce, obok chociażby mało popularnych kanarów czy strażników miejskich, są także komornicy. Kim jest komornik? Najkrócej mówiąc, jest to funkcjonariusz publiczny (nie mylić z państwowym). Jego działania podlegają pod obowiązujący go sąd rejonowy. Komornik zajmuje się egzekucją wyroków tegoż sądu w kwestii inwentarza.

W swojej pracy jest niezawisły i podlega właściwie tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym, tak więc zakres ich władzy jest bardzo szeroki. Jego prawa ogranicza także sędzia rejonowy, pod którego jurysdykcję podlega każdy komornik. Co ciekawe, dla komorników istnieje osobna ustawa w polskim prawie, która określa ich obowiązki, a także uprawnienia. Jest to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a nazywana jest także popularnie ustawą o komornikach i egzekucji. Póki co nie mówi się o tym, aby ustawa miała zbyt szybko zostać zmieniona.