https://granit-tk.pl/ Prawnik budowlany bydgoszcz

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny i często rodzaj prawniczego stanowiska, którego sprawowane jest przez całe życie. Jednak nie zawsze wszystkim udaje się, czy też nie zawsze wszyscy wiążą całą swoją karierę właśnie z tym stanowiskiem.

W jakich przypadkach Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika? Częstym powodem jest zły stan zdrowia. Jeśli odpowiednia do tego zadania komisja zdrowia uzna komornika za trwale niezdolnego do pełnienia tejże funkcji, to przestanie on być funkcjonariuszem publicznym.

Komornik może ukończyć maksymalnie 70 lat. Każdy starszy funkcjonariusz publiczny powinien zostać odwołany przez Ministra Sprawiedliwości i tak też to wygląda w przypadku komorników sądowych.

No i ostatnim i zdecydowanie najlogiczniejszym wyjściem, a także prawdopodobnie najbardziej popularnym, jest rezygnacja ze stanowiska samego komornika sądowego. Może on złożyć swoją dymisję na ręce Ministra Sprawiedliwości, który ma wówczas obowiązek odwołać go ze stanowiska.