Mecenas Michał Zając supportme.pl

Są takie zwyczaje i tradycje, które praktycznie znajdziemy w każdym rejonie naszego kraju. Czasami będą one praktycznie takie same i nie będziemy mieli wątpliwości do czego się odnoszą. Innym znowu razem mogą być w pewien sposób zmodyfikowane, a od stopnia tych zmian może zależeć to, czy od razu je rozpoznamy i powiążemy z tym, co znamy u nas, czy jednak będziemy potrzebowali na to trochę czasu. Są jednak takie zwyczaje i tradycje, które odnosić się będą tylko do jednego regionu.

Nie mniej warto je również znać, bo świadczą one o danym miejscu, o tym jacy byli ludzie, którzy stworzyli te zwyczaje i tradycje, a jednocześnie będą pokazywały, jak niezwykłe jest to, że kolejne pokolenia nadal je podtrzymują i o nie dbają.

To niesamowita wiedza

To co w jednym miejscu może wydawać się dziwne, w innym będzie czymś normalnym i będzie przekazywane kolejnym pokoleniom. Dlatego też, chociaż spotykamy się z tradycją określonej liczby potraw na Wigilię, to jednocześnie szybko się przekonamy, że w różnych regionach naszego kraju, te potrawy będą się między sobą różniły. Jest to związane w dużej mierze z tym, co było dostępne w danym rejonie, co łatwo było otrzymać, jakie przede wszystkim dania znajdowały się na tamtejszych stołach setki lat temu.

Dlatego jedni mają barszcz, inni zupę rybną, a jeszcze inni zupę grzybową. Do tego dochodzą inne potrawy, które pojawiają się w różnych wersjach, a nawet w niektórych regionach ich nie ma w ogóle, a znowu w kolejnych nie można sobie bez nich wyobrazić tego niezwykłego wieczoru. Takie zwyczaje i tradycje pokazują, że choć wywodzimy się z jednej kultury, chociaż te podstawy mamy takie same, to jednak ich poszczególne elementy mogą się między sobą różnić, ale to nie oznacza, że nasza tożsamość jest zaburzona, nadal w tych wspólnych elementach będziemy mogli znaleźć to, co łączy nas nie tylko z naszymi przodkami, ale również z osobami, które mieszkają w tych samych granicach co my.

Mniej lub bardziej silne

Są takie tradycje i zwyczaje lokalne, które są bardzo silne i takie, które powoli zanikają.

Wpływ na to ma wiele czynników, jednak wielką rolę w tym wszystkim odgrywa to, jak bardzo starsze pokolenia są przywiązane do danych zwyczajów i tradycji, bo od tego zależy czy dadzą radę przekazać je kolejnym pokoleniom. Jeśli dzieci widzą, że ich rodzice i dziadkowie żyją tymi tradycjami i zwyczajami, że są one dla nich naprawdę ważne i podtrzymują je z potrzeby serca, a nie z przymusu, to będą nasiąkały tą atmosferą, a więc same będą pilnowały, aby te zwyczaje i tradycje były nadal podtrzymywane. Z drugiej strony, jeśli jakieś zwyczaje będą wykonywane bez przekonania, z przymusu, to dzieci szybko to wychwycą i same zaczną je traktować jako coś niepotrzebnego, co z biegiem czasu doprowadzi do ich zaprzestania. Im bardziej jakiś region jest przywiązany do swoich zwyczajów i tradycji, im bardziej nimi żyje, im częściej je pokazuje, tym większa będzie szansa, że one przetrwają i będą kontynuowane przez kolejne pokolenia.